тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

Платні послуги,
які надаються НДІ «Украгропромпродуктивність» та зональними і регіональними науково-дослідними центрами продуктивності агропромислового комплексу,
відповідно до Постанови КМУ від 28.07.2003 р. № 1180


Перелік послуг Контактна особа Примітки

Розроблення систем економічних норм і нормативів, витрат трудових матеріальних ресурсів на роботи, що виконуються за новими технологіями у галузях тваринництва, рослинництва, харчової і переробної промисловості, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки, агропромислового будівництва.

Проведення моніторингу рівня продуктивності та стану розвитку підприємств і галузей АПК.

У галузі тваринництва:
Микитюк Дмитро Миколайович
(044) 244-08-62
У галузі рослинництва:
Івченко Володимир Миколайович
(044) 244-08-44
У галузі харчової та переробної промисловості:
Солошонок Алла Леонидівна
(044) 244-08-62
У обслуговуючих галузях та агропромисловому будівництві:
Івченко Володимир Миколайович
(044) 244-08-44
Приймаються замовлення на розроблення норм і нормативів та інші види робіт у галузях АПК і техніки

Замовлення на розробки установ продуктивності АПК у друкованому форматі, перелік яких є на сайті НДІ «Украгропромпродуктивність»

З питань організації наукових досліджень і впровадження розробок:
Корніяш Лідія Петрівна
(044) 244-08-26
Вартість науково-практичних та науково-аналітичних розробок, методик визначається вартістю поліграфічних послуг

Розроблення методичних рекомендацій та проведення експертної оцінки вартості агропромислової продукції із забезпеченням їх впровадження

Контакт здійснюється через профільні структурні підрозділи, зазначені на сайті у розділі «Контакти» Послуга може включати як весь комплекс завдань (від рекомендацій до впровадженння), так і кожне окремо, що визначається за угодою сторін

Розроблення методичних рекомендацій у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та обґрунтування необхідності чисельності працівників для організації та галузей АПК (проекти колективних договорів та додатків)

Мариненко Віталій Олексійович
(044) 244-08-17
Послуга може включати як весь комплекс послуги (від рекомендацій до впровадженння) так і кожен окремо, що визначається за угодою сторін

Дослідження аналітичних та статистичних матеріалів щодо соціально-економічного сільських територій, їх паспортизації

Мариненко Віталій Олексійович
(044) 244-08-17
Питання досліджуються з урахуванням діючих державних програм

Проведення тарифікації робіт та розробка кваліфікаційних характеристик професій в галузях АПК

Мариненко Віталій Олексійович
(044) 244-08-17
 

Аналітичні дослідження світових та експортно-імпортних тенденцій ринків аграрної продукції

Трофімова Ганна Василівна
(044) 244-08-53
 

Розроблення систем інформаційно-консультативного забезпечення галузей АПК, суб’єктів господарювання та сільського населення

Риженко Юрій Євгенійович
(044) 244-08-71
 

Дослідження нормативів витрат паливно-мастильних матеріалів та сировини у машинобудуванні й сільськогосподарському будівництві

Івченко Володимир Миколайович
(044) 244-08-44
 

Розроблення норм і нормативів часу на проведення робіт в галузі рослинництва для встановлення чисельності працівників та вартості адміністративних послуг підприємств, установ і організацій

Івченко Володимир Миколайович
(044) 244-08-44
У вигляді розроблених методичних рекомендацій

Розрахунок нормативів витрат живої та уречевленої праці на виробництво с/г культур на основі електронних карт ресурсного забезпечення

Івченко Володимир Миколайович
(044) 244-08-44
 

Розроблення норм витрат праці та палива на механізовані роботи при виробництві с/г культур

Івченко Володимир Миколайович
(044) 244-08-44
 

Розроблення норм витрат праці на ручні роботи в рослинництві

Івченко Володимир Миколайович
(044) 244-08-44
 

Підготовка і проведення курсів, нарад, практичних занять, семінарів, конференцій, підвищення кваліфікації, майстер класів та стажування юридичних і фізичних осіб за напрямами роботи інституту

Організаційні питання:
Корніяш Лідія Петрівна
(044) 244-08-26
 

  1. Надання послуг здійснюється на підставі письмової угоди (договору) з визначенням обумовленої між сторонами  суми та строку надання таких послуг
  2. Перелік документів, необхідних для отримання послуг, обумовлюється сторонами до заключення письмової угоди (договору)
  3. Дослідження та розробки здійснюються для підприємств, установ та організацій усіх форм власності
  4. Заявки на отримання послуг приймаються на e-maill: main@uapp.kiev.ua або uapp_god@ukr.net

Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання