тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

Продуктивність агропромислового виробництва
Науково-практичний збірник "Продуктивність агропромислового виробництва"

Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках
Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках

Тенденції розвитку  галузі тваринництва
Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції

Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК
Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК

Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік
Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік.

Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році
Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році

Матеріали досліджень використання земельних ресурсів
Матеріали досліджень використання земельних ресурсів і наявності поголів’я тварин та птиці на сільськогосподарських підприємствах, які мають понад 3000 га сільськогосподарських угідь

Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"
Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"

Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України
Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України

ДОВІДКА
про діяльність Українського науково-дослідного інституту,
зональних та регіональних центрів продуктивності агропромислового комплексу

  

           Наукові прикладні дослідження установ продуктивності АПК здійснюються згідно з науково-технічною комплексною програмою «Наукові дослідження і розробки у сфері сталого соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій та їх нормативно-аналітичне забезпечення на період 2016-2020 років», яка затверджена Мінагрополітики України. Комплексна програма наукових досліджень на зазначений термін включає 50 завдань і передбачає створення 49 наукових та 278 аналітичних розробок.

Результативність НДР за програмами досліджень у 2016 – 2020 роках

 

Програма досліджень

Кількість завдань НДР за планом

2016-2020

Видано науково-технічної продукції

2016-2017

Видано науково-технічної продукції

2017

«Наукові дослідження і розробки у сфері сталого соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій та їх нормативно-аналітичне забезпечення на період 2016-2020 років»:

науково-дослідний відділ продуктивності та аналітики статистичної звітності у рослинництві, обслуговуючих галузях та експертної оцінки вартості с/г техніки

27

11

9

науково-дослідний відділ продуктивності та аналітики статистичної звітності у тваринництві 

73

32

18

науково-дослідний відділ продуктивності та аналітики статистичної звітності в харчовій і переробній промисловості

27

8

4

науково-дослідний відділ соціально-трудових відносин, розвитку та аналітики статистичної звітності сільських територій

15

5

1

науково-дослідний відділ інформаційних систем продуктивності

5

-

-

науково-дослідний відділ кон'юнктури аграрних ринків та аналізу економічних трансформацій в АПК

180

44

10

 

Всього

 

327

100

42

        Напрями наукової діяльності НДІ "Украгропромпродуктивність", зональних і регіональних НДЦ продуктивності агропромислового комплексу

  Відповідно до науково-технічної комплексної програми “ Наукові дослідження і розробки у сфері сталого соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій та їх нормативно-аналітичне забезпечення на період 2016-2020 років ” установи продуктивності АПК здійснюють наукові дослідження за такими напрямами:

  

Розроблення економічних нормативних систем ефективного та раціонального використання виробничих і трудових ресурсів в галузях АПКта розробка галузевих методик

 

У 2017 році створено науково-методичні розробки, а саме.: методика нормування трудових і матеріальних ресурсів на виробництво продукції молочних продуктів, один класифікатор трудових процесів на інкубації у птахівництві; методика з оптимізації визначення витрат на виробництво технічних засобів вітчизняного виробництва для АПК; збірники норм праці на інкубації у птахівництві та на виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів, довідник кваліфікаційних характеристик професій, методичні рекомендації з оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств.

 

Упродовж 2017 р. працівники НДЦ провели 2977 досліджень у виробничих умовах АПК, а вихідні дані проведених досліджень взято за основу для розроблення норм праці та продуктивності для 27 наукових розробок у галузях АПК.

 

За матеріалами проведених досліджень, за даними Державної статистичної служби України підготовлений до видання і виданий за рішенням вченої ради Інституту науково-аналітичний збірник «Дослідження рівня продуктивності та ефективності діяльності підприємств різних форм власності в галузі тваринництва України за 2016 рік.».

 

Видання містить дані про виробництво та реалізацію основних видів тваринницької продукції, поголів’я сільськогосподарських тварин і птиці, натуральні та вартісні показники ефективності виробництва і збуту середніми та великими сільськогосподарськими підприємствами за декілька років. Дані наведені по Україні у розрізі регіонів.

 

Наукове забезпечення розвитку галузей та продовольчих ринків, ефективних логістичних систем та продовольчих ланцюгів

 

За матеріалами проведених досліджень та даними Державної статистичної служби України підготовлені до видання і видані за рішенням вченої ради Інституту науково-аналітичні збірники: «Оцінка ефективності функціонування суб’єктів молокопродуктового підкомплексу України» та«Оцінка ефективності функціонування суб’єктів м'ясопродуктового підкомплексу України».

 

Науково-аналітичні видання містять інформацію про стан та ефективність виробництва молока та м'яса в Україні сільськогосподарськими підприємствами Дослідження базувалося на даних державної служби статистики України за останні 5 років.

 

З метою дослідження рівня продуктивності та ефективності діяльності підприємств різних форм власності в галузі тваринництва підготовлено до видання та видано 12 щомісячних науково-аналітичних періодичних видань "Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м’ясо-молочної продукції України".

 

Проведено узагальнення та аналіз вартості основних продуктів харчування на продуктових ринках України, визначення купівельної спроможності населення за сукупною вартістю 32-х основних харчових продуктів та щомісячно публікуються періодичні інформаційно-аналітичні видання «Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках».

 

Виконано аналітичні дослідження стосовно обстеження мінімального та максимального рівня цін на молоко незбиране ІІ ґатунку, придбане суб’єктами господарювання у господарствах населення та закупівельних цін на велику рогату худобу, прийняту на забій від господарств населення у розрізі регіонів, аналіз і узагальнення матеріалів досліджень. Діяльність учасників будь-якого ринку неможлива без наявності інформації про ціни, попит і пропозицію.

 

Наукове забезпечення сталого соціально-економічного розвику сільських територій

 

На основі офіційних матеріалів Державної служби статистики України, міністерств та відомств, проведено дослідження та аналіз останніх показників щодо рівня соціально-економічного розвитку, якості життя сільських мешканців України, зокрема щодо зайнятості та безробіття сільського населення.

 

Проводились дослідження стану розвитку домогосподарств у сільській місцевості на базі державної статистичної звітності та підготовлено науково-аналітичне видання «Домогосподарства у сільській місцевості».

 

За матеріалами проведених досліджень, за даними Державної статистичної служби України підготовлена до видання і видана за рішення вченої ради Інституту науково-аналітична розробка "Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2016 рік".

 

Наукове забезпечення моделей управління продуктивністю на підприємствах АПК

 

На виконання Постанови КМУ від 20.03.1995 №197 (п. 2), розпорядження КМУ від 23.04.2001 №152 – р, спільного наказу Мінпраці і Мінекономіки України від 28.12.2000 р. №361/7 щодо виконання заходів з поліпшення нормування праці на підприємствах галузей економіки науковцями інституту та науково-дослідними центрами проведено вивчення стану впроваджених нормативних систем на 86 підприємствах галузей АПК.

 

Науково-інформаційне забезпечення зовнішньо-економічної діяльності АПК

 Фахівцями науково-дослідних відділів Інституту проведено дослідження зовнішньоекономічної діяльності АПК, розкрито особливості експорту та імпорту товарів, визначено місце України на світовому продовольчому ринку. Видано науково-аналітичні видання  «Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК» і «Україна – ЄС: тенденції торгівлі агропродовольчими товарами», які є закінченою науковою роботою і можуть використовуватись для менеджерів сфери зовнішньоекономічної діяльності, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів і студентів, фахівців та керівників аграрного сектора економіки.

Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання