тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

ДОВІДКА
про діяльність Українського науково-дослідного інституту,
зональних та регіональних центрів продуктивності агропромислового комплексу

  

           Наукові прикладні дослідження установ продуктивності АПК здійснюються згідно з науково-технічною комплексною програмою «Наукові дослідження і розробки у сфері сталого соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій та їх нормативно-аналітичне забезпечення на період 2016-2020 років», яка затверджена Мінагрополітики України. Комплексна програма наукових досліджень на зазначений термін включає 50 завдань і передбачає створення 49 наукових та 278 аналітичних розробок.

Результативність НДР за програмами досліджень у 2016 – 2020 роках

 

Програма досліджень

Кількість завдань НДР за планом

2016-2020

Видано науково-технічної продукції

2016-2017

Видано науково-технічної продукції

2017

«Наукові дослідження і розробки у сфері сталого соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій та їх нормативно-аналітичне забезпечення на період 2016-2020 років»:

науково-дослідний відділ продуктивності та аналітики статистичної звітності у рослинництві, обслуговуючих галузях та експертної оцінки вартості с/г техніки

27

11

9

науково-дослідний відділ продуктивності та аналітики статистичної звітності у тваринництві 

73

32

18

науково-дослідний відділ продуктивності та аналітики статистичної звітності в харчовій і переробній промисловості

27

8

4

науково-дослідний відділ соціально-трудових відносин, розвитку та аналітики статистичної звітності сільських територій

15

5

1

науково-дослідний відділ інформаційних систем продуктивності

5

-

-

науково-дослідний відділ кон'юнктури аграрних ринків та аналізу економічних трансформацій в АПК

180

44

10

 

Всього

 

327

100

42

        Напрями наукової діяльності НДІ "Украгропромпродуктивність", зональних і регіональних НДЦ продуктивності агропромислового комплексу

  Відповідно до науково-технічної комплексної програми “ Наукові дослідження і розробки у сфері сталого соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій та їх нормативно-аналітичне забезпечення на період 2016-2020 років ” установи продуктивності АПК здійснюють наукові дослідження за такими напрямами:

  

Розроблення економічних нормативних систем ефективного та раціонального використання виробничих і трудових ресурсів в галузях АПКта розробка галузевих методик

 

У 2017 році створено науково-методичні розробки, а саме.: методика нормування трудових і матеріальних ресурсів на виробництво продукції молочних продуктів, один класифікатор трудових процесів на інкубації у птахівництві; методика з оптимізації визначення витрат на виробництво технічних засобів вітчизняного виробництва для АПК; збірники норм праці на інкубації у птахівництві та на виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів, довідник кваліфікаційних характеристик професій, методичні рекомендації з оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств.

 

Упродовж 2017 р. працівники НДЦ провели 2977 досліджень у виробничих умовах АПК, а вихідні дані проведених досліджень взято за основу для розроблення норм праці та продуктивності для 27 наукових розробок у галузях АПК.

 

За матеріалами проведених досліджень, за даними Державної статистичної служби України підготовлений до видання і виданий за рішенням вченої ради Інституту науково-аналітичний збірник «Дослідження рівня продуктивності та ефективності діяльності підприємств різних форм власності в галузі тваринництва України за 2016 рік.».

 

Видання містить дані про виробництво та реалізацію основних видів тваринницької продукції, поголів’я сільськогосподарських тварин і птиці, натуральні та вартісні показники ефективності виробництва і збуту середніми та великими сільськогосподарськими підприємствами за декілька років. Дані наведені по Україні у розрізі регіонів.

 

Наукове забезпечення розвитку галузей та продовольчих ринків, ефективних логістичних систем та продовольчих ланцюгів

 

За матеріалами проведених досліджень та даними Державної статистичної служби України підготовлені до видання і видані за рішенням вченої ради Інституту науково-аналітичні збірники: «Оцінка ефективності функціонування суб’єктів молокопродуктового підкомплексу України» та«Оцінка ефективності функціонування суб’єктів м'ясопродуктового підкомплексу України».

 

Науково-аналітичні видання містять інформацію про стан та ефективність виробництва молока та м'яса в Україні сільськогосподарськими підприємствами Дослідження базувалося на даних державної служби статистики України за останні 5 років.

 

З метою дослідження рівня продуктивності та ефективності діяльності підприємств різних форм власності в галузі тваринництва підготовлено до видання та видано 12 щомісячних науково-аналітичних періодичних видань "Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м’ясо-молочної продукції України".

 

Проведено узагальнення та аналіз вартості основних продуктів харчування на продуктових ринках України, визначення купівельної спроможності населення за сукупною вартістю 32-х основних харчових продуктів та щомісячно публікуються періодичні інформаційно-аналітичні видання «Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках».

 

Виконано аналітичні дослідження стосовно обстеження мінімального та максимального рівня цін на молоко незбиране ІІ ґатунку, придбане суб’єктами господарювання у господарствах населення та закупівельних цін на велику рогату худобу, прийняту на забій від господарств населення у розрізі регіонів, аналіз і узагальнення матеріалів досліджень. Діяльність учасників будь-якого ринку неможлива без наявності інформації про ціни, попит і пропозицію.

 

Наукове забезпечення сталого соціально-економічного розвику сільських територій

 

На основі офіційних матеріалів Державної служби статистики України, міністерств та відомств, проведено дослідження та аналіз останніх показників щодо рівня соціально-економічного розвитку, якості життя сільських мешканців України, зокрема щодо зайнятості та безробіття сільського населення.

 

Проводились дослідження стану розвитку домогосподарств у сільській місцевості на базі державної статистичної звітності та підготовлено науково-аналітичне видання «Домогосподарства у сільській місцевості».

 

За матеріалами проведених досліджень, за даними Державної статистичної служби України підготовлена до видання і видана за рішення вченої ради Інституту науково-аналітична розробка "Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2016 рік".

 

Наукове забезпечення моделей управління продуктивністю на підприємствах АПК

 

На виконання Постанови КМУ від 20.03.1995 №197 (п. 2), розпорядження КМУ від 23.04.2001 №152 – р, спільного наказу Мінпраці і Мінекономіки України від 28.12.2000 р. №361/7 щодо виконання заходів з поліпшення нормування праці на підприємствах галузей економіки науковцями інституту та науково-дослідними центрами проведено вивчення стану впроваджених нормативних систем на 86 підприємствах галузей АПК.

 

Науково-інформаційне забезпечення зовнішньо-економічної діяльності АПК

 Фахівцями науково-дослідних відділів Інституту проведено дослідження зовнішньоекономічної діяльності АПК, розкрито особливості експорту та імпорту товарів, визначено місце України на світовому продовольчому ринку. Видано науково-аналітичні видання  «Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК» і «Україна – ЄС: тенденції торгівлі агропродовольчими товарами», які є закінченою науковою роботою і можуть використовуватись для менеджерів сфери зовнішньоекономічної діяльності, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів і студентів, фахівців та керівників аграрного сектора економіки.

Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання