тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

Продуктивність агропромислового виробництва
Науково-практичний збірник "Продуктивність агропромислового виробництва"

Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках
Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках

Тенденції розвитку галузі тваринництва
Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції

Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК
Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК

Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік
Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік.

Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році
Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК

Матеріали досліджень використання земельних ресурсів
Матеріали досліджень використання земельних ресурсів і наявності поголів’я тварин та птиці на сільськогосподарських підприємствах, які мають понад 3000 га сільськогосподарських угідь

Науково-організаційний відділ


Науково-організаційний відділ Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу є самостійним структурним підрозділом інституту і створений відповідно до наказу Мінагрополітики від 16.05.2012 р. № 276 “Про вдосконалення роботи Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу”.

У своїй роботі відділ керується Конституцією України, законами України, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінагрополітики, наказами інституту та цим положенням про науково-організаційний відділ.Основні завдання:
 • Організація проведення статистичних досліджень, розроблення галузевих систем економічних норм і нормативів в АПК та формування їх видань.
 • Науково-методичне забезпечення досліджень з розроблення рекомендацій з ефективного використання ресурсного потенціалу підприємств АПК, методичних засад проведення експертної оцінки вартості продукції агропромислового комплексу.
 • Зведення і безпосередня участь у розробленні проектів перспективних, річних та квартальних планів науково-дослідних робіт інституту, зональних та регіональних НДЦ продуктивності АПК та підготовка їх до затвердження Мінагрополітики.
 • Координація діяльності зональних та регіональних НДЦ продуктивності АПК у межах виконання перспективних та річних планів науково-дослідних робіт, статистичних досліджень та аналізу звітності в галузях АПК, розвитку агропромислового виробництва та сільських територій.
 • Вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду з питань нормування, мотивації праці, витрат матеріальних і енергетичних ресурсів, підвищення продуктивності праці на виробництві.


Основні функції:
 • Організація за участю структурних підрозділів інституту, зональних та регіональних НДЦ продуктивності АПК розроблення проектів перспективних та річних планів науково-дослідних робіт та підготовка їх до затвердження у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
 • Формування робочих програм з виконання завдань, передбачених координаційним планом науково-дослідних робіт, доведення до зональних і регіональних НДЦ продуктивності АПК, здійснення моніторингу їх реалізації та надання методичної і практичної допомоги установами продуктивності АПК з питань організації виконання НДР.
 • Підбір і підготовка наукових кадрів для роботи в інституті, зональних та регіональних НДЦ продуктивності АПК, організація функціонування аспірантури та сприяння використанню її випускників за призначенням.
 • Забезпечення редагування та видання наукової продукції і на цій основі впровадження наукових та науково-практичних розробок установ продуктивності АПК, організація поширення наукової та нормативної продукції, результатів статистичних досліджень серед зацікавлених споживачів, розповсюдження вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань праці.
 • Забезпечення оформлення патентних досліджень і винаходів, авторський нагляд за використанням наукових та науково-практичних розробок установ продуктивності АПК, підготовка пропозицій з підтримки чинності патентів в установленому порядку.
 • Участь у проведенні наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів у межах компетенції інституту.
 • Сприяння поширенню наукових знань, правової інформації, формуванню правової свідомості громадян у галузі аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права.
 • Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Уповноваженого органу правління в галузі сільського господарства, а також щодо діяльності інституту, в тому числі з питань, пов’язаних з ефективністю і контролем за використанням бюджетних коштів з метою підвищення продуктивності в агропромисловому комплексі.
 • Узагальнення пропозицій з проведення в установленому порядку курсів, нарад, семінарів, виставок і конференцій, участь у їх підготовці та реалізації рішень.
 • Організація підвищення кваліфікації працівників зональних та регіональних НДЦ продуктивності АПК, а також підприємств, установ і організацій АПК з питань нормування, мотивації праці, витрат матеріальних і енергетичних ресурсів, підвищення продуктивності виробництва, моніторингу і прогнозування агроресурсних систем, кон’юнктури ринків сільськогосподарської продукції, техніки і устаткування для її виробництва, переробки і зберігання.
 • Організація стажування спеціалістів інституту в зарубіжних наукових установах та обміну фахівцями, їх участі у навчанні і перепідготовці фахівців управлінь агропромислового розвитку, проведення стажування наукових і науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів в установах продуктивності АПК.
 • Організація і забезпечення проведення в установленому порядку атестації працівників інституту, зональних та регіональних НДЦ продуктивності АПК, конкурсного відбору претендентів на заміщення вакантних посад.
 • Здійснення підбору кадрів для комплектування апарату інституту, підготовка проектів контрактів з директорами зональних та регіональних НДЦ продуктивності АПК, ведення їх обліку і звітності за виконання умов контракту, підготовка пропозицій з застосування до зазначених керівників заходів заохочення чи дисциплінарних стягнень відповідно до чинного законодавства.
 • Участь у формуванні штатних розписів інституту, регіональних і зональних НДЦ продуктивності АПК.
 • Підготовка пропозицій щодо складу вченої ради інституту, формування плану її роботи, оформлення відповідної документації та заходів з реалізації прийнятих рішень.
 • Участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку, сприяння їх дотриманню всіма працівниками інституту.

Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання