тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

Продуктивність агропромислового виробництва
Науково-практичний збірник "Продуктивність агропромислового виробництва"

Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках
Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках

Тенденції розвитку галузі тваринництва
Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції

Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК
Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК

Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік
Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік.

Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році
Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році

Матеріали досліджень використання земельних ресурсів
Матеріали досліджень використання земельних ресурсів і наявності поголів’я тварин та птиці на сільськогосподарських підприємствах, які мають понад 3000 га сільськогосподарських угідь

Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"
Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"

Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України
Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України

Науково-організаційний відділ


Науково-організаційний відділ Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу є самостійним структурним підрозділом інституту і створений відповідно до наказу Мінагрополітики від 16.05.2012 р. № 276 “Про вдосконалення роботи Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу”.

У своїй роботі відділ керується Конституцією України, законами України, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінагрополітики, наказами інституту та цим положенням про науково-організаційний відділ.Основні завдання:
 • Організація проведення статистичних досліджень, розроблення галузевих систем економічних норм і нормативів в АПК та формування їх видань.
 • Науково-методичне забезпечення досліджень з розроблення рекомендацій з ефективного використання ресурсного потенціалу підприємств АПК, методичних засад проведення експертної оцінки вартості продукції агропромислового комплексу.
 • Зведення і безпосередня участь у розробленні проектів перспективних, річних та квартальних планів науково-дослідних робіт інституту, зональних та регіональних НДЦ продуктивності АПК та підготовка їх до затвердження Мінагрополітики.
 • Координація діяльності зональних та регіональних НДЦ продуктивності АПК у межах виконання перспективних та річних планів науково-дослідних робіт, статистичних досліджень та аналізу звітності в галузях АПК, розвитку агропромислового виробництва та сільських територій.
 • Вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду з питань нормування, мотивації праці, витрат матеріальних і енергетичних ресурсів, підвищення продуктивності праці на виробництві.


Основні функції:
 • Організація за участю структурних підрозділів інституту, зональних та регіональних НДЦ продуктивності АПК розроблення проектів перспективних та річних планів науково-дослідних робіт та підготовка їх до затвердження у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
 • Формування робочих програм з виконання завдань, передбачених координаційним планом науково-дослідних робіт, доведення до зональних і регіональних НДЦ продуктивності АПК, здійснення моніторингу їх реалізації та надання методичної і практичної допомоги установами продуктивності АПК з питань організації виконання НДР.
 • Підбір і підготовка наукових кадрів для роботи в інституті, зональних та регіональних НДЦ продуктивності АПК, організація функціонування аспірантури та сприяння використанню її випускників за призначенням.
 • Забезпечення редагування та видання наукової продукції і на цій основі впровадження наукових та науково-практичних розробок установ продуктивності АПК, організація поширення наукової та нормативної продукції, результатів статистичних досліджень серед зацікавлених споживачів, розповсюдження вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань праці.
 • Забезпечення оформлення патентних досліджень і винаходів, авторський нагляд за використанням наукових та науково-практичних розробок установ продуктивності АПК, підготовка пропозицій з підтримки чинності патентів в установленому порядку.
 • Участь у проведенні наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів у межах компетенції інституту.
 • Сприяння поширенню наукових знань, правової інформації, формуванню правової свідомості громадян у галузі аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права.
 • Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Уповноваженого органу правління в галузі сільського господарства, а також щодо діяльності інституту, в тому числі з питань, пов’язаних з ефективністю і контролем за використанням бюджетних коштів з метою підвищення продуктивності в агропромисловому комплексі.
 • Узагальнення пропозицій з проведення в установленому порядку курсів, нарад, семінарів, виставок і конференцій, участь у їх підготовці та реалізації рішень.
 • Організація підвищення кваліфікації працівників зональних та регіональних НДЦ продуктивності АПК, а також підприємств, установ і організацій АПК з питань нормування, мотивації праці, витрат матеріальних і енергетичних ресурсів, підвищення продуктивності виробництва, моніторингу і прогнозування агроресурсних систем, кон’юнктури ринків сільськогосподарської продукції, техніки і устаткування для її виробництва, переробки і зберігання.
 • Організація стажування спеціалістів інституту в зарубіжних наукових установах та обміну фахівцями, їх участі у навчанні і перепідготовці фахівців управлінь агропромислового розвитку, проведення стажування наукових і науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів в установах продуктивності АПК.
 • Організація і забезпечення проведення в установленому порядку атестації працівників інституту, зональних та регіональних НДЦ продуктивності АПК, конкурсного відбору претендентів на заміщення вакантних посад.
 • Здійснення підбору кадрів для комплектування апарату інституту, підготовка проектів контрактів з директорами зональних та регіональних НДЦ продуктивності АПК, ведення їх обліку і звітності за виконання умов контракту, підготовка пропозицій з застосування до зазначених керівників заходів заохочення чи дисциплінарних стягнень відповідно до чинного законодавства.
 • Участь у формуванні штатних розписів інституту, регіональних і зональних НДЦ продуктивності АПК.
 • Підготовка пропозицій щодо складу вченої ради інституту, формування плану її роботи, оформлення відповідної документації та заходів з реалізації прийнятих рішень.
 • Участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку, сприяння їх дотриманню всіма працівниками інституту.

Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання