тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

Продуктивність агропромислового виробництва
Науково-практичний збірник "Продуктивність агропромислового виробництва"

Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках
Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках

Тенденції розвитку  галузі тваринництва
Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції

Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК
Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК

Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік
Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік.

Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році
Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році

Матеріали досліджень використання земельних ресурсів
Матеріали досліджень використання земельних ресурсів і наявності поголів’я тварин та птиці на сільськогосподарських підприємствах, які мають понад 3000 га сільськогосподарських угідь

Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"
Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"

Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України
Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України

                                                                                                                       Видавнича діяльність 

         Український науково-дослідний інститут продуктивності АПК має статус суб'єкта видавничої справи в Україні, він внесений до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції і йому видане Державним комітетом інформаційної політики та радіомовлення України відповідне свідоцтво від 28 травня 2003 року серія ДК № 1375. 

         У 2013 році співробітниками установ продуктивності АПК за результатами проведених досліджень опубліковано близько 100 наукових праць. Серед них за своїми спрямуваннями одна монографія, шість методик, дев’ять науково-практичних видань галузевих і міжгалузевих економічних норм продуктивності та нормативів часу, з яких шість перевидані, один класифікатор трудових процесів, п’ять науково-аналітичних видань за результатами постійних моніторингів та чотири бюлетені за даними статистичних досліджень. Опубліковано також 73 статті у різних наукових фахових журналах, включаючи два номери наукового фахового видання інституту "Продуктивність агропромислового виробництва".

        Методичні і теоретичні розробки, створені вченими установ продуктивності, спрямовані переважно на формування методології управління продуктивністю підприємств і галузей АПК та удосконалення соціально-трудових відносин у них. Зокрема, розроблені в минулому році методики стосувалися нормативів собівартості вирощування овочевих с-г. культур, проведення ТО та ремонту с-г. техніки, методичних підходів до оптимізації (у т. ч. автоматизованої) та нормування витрат трудових і матеріальних ресурсів на виробництво тваринницької продукції (у скотарстві, свинарстві, звірівництві та кролівництві), рекомендацій з оплати праці робітників с-г. підприємств на збиранні урожаю зернових культур тощо.

        На підставі проведених досліджень (понад 6 тис. обстежень на виробництві) співробітники інституту та центрів у минулому році здійснили наукове обґрунтування більшості варіантів технологічно-організаційних умов агропромислового виробництва відповідно до існуючих та удосконалених методик з нормування трудових і матеріальних ресурсів, сформували, видали і передали для впровадження на підприємствах десять науково-практичних видань норм і нормативів для управління виробництвом продукції у рослинництві, обслуговуючих галузях, харчовій і переробній промисловості. 

        Згідно з координаційним планом НДР на 2014 рік науковцями установ продуктивності АПК має бути завершеним розроблення та видання шести науково-методичних і восьми науково-практичних видань нормативних матеріалів на виробництво продукції у рослинництві, тваринництві, харчовій і переробній промисловості та в обслуговуючих галузях. За окремими дорученнями Мінагрополітики України передбачено виконання науково-аналітичних досліджень і видання за результатами моніторингів відповідних матеріалів зі стану та рівня продуктивності підприємств і галузей АПК.  


Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання