тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

                                                                                                                       Видавнича діяльність 

         Український науково-дослідний інститут продуктивності АПК має статус суб'єкта видавничої справи в Україні, він внесений до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції і йому видане Державним комітетом інформаційної політики та радіомовлення України відповідне свідоцтво від 28 травня 2003 року серія ДК № 1375. 

         У 2013 році співробітниками установ продуктивності АПК за результатами проведених досліджень опубліковано близько 100 наукових праць. Серед них за своїми спрямуваннями одна монографія, шість методик, дев’ять науково-практичних видань галузевих і міжгалузевих економічних норм продуктивності та нормативів часу, з яких шість перевидані, один класифікатор трудових процесів, п’ять науково-аналітичних видань за результатами постійних моніторингів та чотири бюлетені за даними статистичних досліджень. Опубліковано також 73 статті у різних наукових фахових журналах, включаючи два номери наукового фахового видання інституту "Продуктивність агропромислового виробництва".

        Методичні і теоретичні розробки, створені вченими установ продуктивності, спрямовані переважно на формування методології управління продуктивністю підприємств і галузей АПК та удосконалення соціально-трудових відносин у них. Зокрема, розроблені в минулому році методики стосувалися нормативів собівартості вирощування овочевих с-г. культур, проведення ТО та ремонту с-г. техніки, методичних підходів до оптимізації (у т. ч. автоматизованої) та нормування витрат трудових і матеріальних ресурсів на виробництво тваринницької продукції (у скотарстві, свинарстві, звірівництві та кролівництві), рекомендацій з оплати праці робітників с-г. підприємств на збиранні урожаю зернових культур тощо.

        На підставі проведених досліджень (понад 6 тис. обстежень на виробництві) співробітники інституту та центрів у минулому році здійснили наукове обґрунтування більшості варіантів технологічно-організаційних умов агропромислового виробництва відповідно до існуючих та удосконалених методик з нормування трудових і матеріальних ресурсів, сформували, видали і передали для впровадження на підприємствах десять науково-практичних видань норм і нормативів для управління виробництвом продукції у рослинництві, обслуговуючих галузях, харчовій і переробній промисловості. 

        Згідно з координаційним планом НДР на 2014 рік науковцями установ продуктивності АПК має бути завершеним розроблення та видання шести науково-методичних і восьми науково-практичних видань нормативних матеріалів на виробництво продукції у рослинництві, тваринництві, харчовій і переробній промисловості та в обслуговуючих галузях. За окремими дорученнями Мінагрополітики України передбачено виконання науково-аналітичних досліджень і видання за результатами моніторингів відповідних матеріалів зі стану та рівня продуктивності підприємств і галузей АПК.  


Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання