тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

Продуктивність агропромислового виробництва
Науково-практичний збірник "Продуктивність агропромислового виробництва"

Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках
Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках

Тенденції розвитку  галузі тваринництва
Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції

Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК
Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК

Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік
Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік.

Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році
Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році

Матеріали досліджень використання земельних ресурсів
Матеріали досліджень використання земельних ресурсів і наявності поголів’я тварин та птиці на сільськогосподарських підприємствах, які мають понад 3000 га сільськогосподарських угідь

Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"
Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"

Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України
Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України

АСПІРАНТУРА ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ


У НДІ „Украгропромпродуктивність” з 2005 р. діє аспірантура, де здійснюється підготовка наукових кадрів без відриву від виробництва за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами з терміном навчання чотири роки за напрямами наукових досліджень згідно з паспортом спеціальності 08.00.04 (детальніше).

Нині в аспірантурі навчається 34 аспіранти. Серед них працівники як інституту, так і зональних та регіональних науково-дослідних центрів продуктивності АПК, а також фахівці в галузі економіки з інших установ. Науково-методичне керівництво дисертаційними дослідженнями здійснюють провідні вчені інституту та інших наукових і освітніх установ України. Серед них 12 докторів наук, у тому числі академік НААН М. Й. Малік, член-кореспондент НААН М. А. Лендєл, професори В. В. Вітвіцький, В. В. Зіновчук, О. М. Могильний, М. К. Орлатий, Л. П. Червінська, А. М. Стельмащук, доценти П. М. Майданевич, В. П. Петренко та інші провідні науковці.

Прийом в аспірантуру проводиться щорічно за держзамовленням відповідно до Положення (детальніше). Понад держзамовлення можуть бути прийняті особи на контрактній основі. Вступні іспити проводяться, як правило, у жовтні. Умови вступу до аспірантури наведено в розділі "Іспити" (детальніше).

Обсяг робіт з питань дисертаційного дослідження, які аспіранти мають виконати протягом кожного року навчання в аспірантурі по роках, наведено в розділі "Іспити" (детальніше).

Аспіранти, які навчаються в аспірантурі інституту, мають можливість публікувати результати своїх досліджень у фаховому періодичному виданні, науково-практичному збірнику "Продуктивність агропромислового виробництва". Для аспірантів щорічно проводяться науково-практичні конференції молодих учених, тези яких публікуються окремими виданнями.


Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання