тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

АСПІРАНТУРА ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ


У НДІ „Украгропромпродуктивність” з 2005 р. діє аспірантура, де здійснюється підготовка наукових кадрів без відриву від виробництва за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами з терміном навчання чотири роки за напрямами наукових досліджень згідно з паспортом спеціальності 08.00.04 (детальніше).

Нині в аспірантурі навчається 34 аспіранти. Серед них працівники як інституту, так і зональних та регіональних науково-дослідних центрів продуктивності АПК, а також фахівці в галузі економіки з інших установ. Науково-методичне керівництво дисертаційними дослідженнями здійснюють провідні вчені інституту та інших наукових і освітніх установ України. Серед них 12 докторів наук, у тому числі академік НААН М. Й. Малік, член-кореспондент НААН М. А. Лендєл, професори В. В. Вітвіцький, В. В. Зіновчук, О. М. Могильний, М. К. Орлатий, Л. П. Червінська, А. М. Стельмащук, доценти П. М. Майданевич, В. П. Петренко та інші провідні науковці.

Прийом в аспірантуру проводиться щорічно за держзамовленням відповідно до Положення (детальніше). Понад держзамовлення можуть бути прийняті особи на контрактній основі. Вступні іспити проводяться, як правило, у жовтні. Умови вступу до аспірантури наведено в розділі "Іспити" (детальніше).

Обсяг робіт з питань дисертаційного дослідження, які аспіранти мають виконати протягом кожного року навчання в аспірантурі по роках, наведено в розділі "Іспити" (детальніше).

Аспіранти, які навчаються в аспірантурі інституту, мають можливість публікувати результати своїх досліджень у фаховому періодичному виданні, науково-практичному збірнику "Продуктивність агропромислового виробництва". Для аспірантів щорічно проводяться науково-практичні конференції молодих учених, тези яких публікуються окремими виданнями.


Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання