тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

Продуктивність агропромислового виробництва
Науково-практичний збірник "Продуктивність агропромислового виробництва"

Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках
Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках

Тенденції розвитку галузі тваринництва
Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції

Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК
Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК

Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік
Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік.

Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році
Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році

Матеріали досліджень використання земельних ресурсів
Матеріали досліджень використання земельних ресурсів і наявності поголів’я тварин та птиці на сільськогосподарських підприємствах, які мають понад 3000 га сільськогосподарських угідь

Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"
Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"

Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України
Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України

Увага: Реалізація нормативних видань здійснюється через зональні та регіональні Центри продуктивності.
Про наявність необхідної для замовлення кількості примірників видань нормативної літератури обов'язково потрібно дізнаватися попередньо за контактами в регіональних Центрах продуктивності і лише при відсутності необхідної літератури в Центрі Вашого регіону звертатися в Інститут за тел. 044-2440826.

НАУКОВІ РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА


Науково-методичні розробки


 1. Методика управління продуктивністю сільськогосподарських підприємств на виробництві продукції рослинництва. І. М. Демчак, В.О. Завалевська, М. Ф. Кисляченко та ін. – К.; НДІ "Украгропромпродуктивність". – 2014. – 108 с.

 2. Демчак І.М., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Петрикін І.В. Методика паспортизації умов виробництва продукції рослинництва на підприємствах АПК, у фермерських та особистих селянських господарствах. – К.: НДІ ″Украгропромпродуктивність, 2011. – 97 с.

 3. Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Пивовар В.С. Методика розробки норм добової продуктивності основних сільськогосподарських машин та агрегатів. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2010. – 126 c.

 4. Формування нормативних систем витрат трудових і матеріальних ресурсів у рослинництві (методологія, методики) / І.М. Демчак, П.М. Музика, М.Ф. Кисляченко, І.В. Лобастов, – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2010. – 184 с.

 5. Автоматизоване моделювання енергоємності технологічних операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур / В.В. Вітвіцький, В.О. Борисенко, А.О. Полешук та ін. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2007. – 39 с. (Б-ка спеціаліста АПК "Економічні нормативи").

 6. Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Семененко Н.М. Методичні рекомендації з паспортизації умов виробництва в спорудах закритого ґрунту. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2007. – 36 с.

 7. Методика визначення оптимальних витрат живої та уречевленої праці на післязбиральній обробці продукції рослинництва / В.В. Вітвіцький, М.Ф. Кисляченко, М.А. Максимчук, В.І. Кушніренко. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2007. – 65 с. (Б-ка спеціаліста АПК "Економічні нормативи").

 8. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / В.В. Вітвіцький, І.В. Лобастов, М.Ф. Кисляченко, А.А. Нечипорук – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 107 с.

 9. Методичні рекомендації з мікронормування праці в сільському господарстві / В.В. Вітвіцький, І.В. Лобастов, М.Ф. Кисляченко, В.В. Боровик – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 76 с.

 10. Вітвіцький В.В., Максимчук М.А. Методичні рекомендації з розроблення економічних нормативів на первинній обробці продукції рослинництва. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 74 с. (Б-ка спеціаліста АПК "Економічні нормативи").

 11. Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Гулька М.С. Методика визначення витрат на виробництво продукції овочівництва у закритому ґрунті. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 111 с.

 12. Наукове обґрунтування повної енергоємності робіт при вирощуванні сільськогосподарських культур /В.В. Вітвіцький, А.О. Полешук М.Ф. Кисляченко, В.М. Поліщук – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 50 с.

 13. Основи нормування праці на меліорованих землях / В.В. Вітвіцький, М.Ф. Кисляченко, А.Є. Величко, Л.А. Рожко – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 126 с.

 14. Лобастов І.В. Методика моделювання техніко-експлуатаційних показників машинно-тракторних агрегатів –К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 112 с.

 15. Вітвіцький В.В., Костяк М.М., Лобастов І.В. Методика розробки та нормативи для визначення чисельності державної служби з карантину рослин України. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2004. – 188 с.

 16. Укрупнені нормативи часу та розцінки на роботи, виконувані державною службою з карантину рослин України / В.В. Вітвіцький, І.В. Лобастов, Н.М. Семененко та ін. – К.: НДІ ”Украгропромпродуктивність”, 2004. – 100 с.

 17. Вітвіцький В.В., Лобастов І.В. Моделювання тягових характеристик тракторів. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2003. – 148 с.

 18. Вітвіцький В.В., Лобастов І.В. Моделювання нормативів витрат палива тракторами сільськогосподарського призначення – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2003. – 48 с.


 19. Науково-практичні видання чинних нормативних матеріалів


 20. Методичні положення та норми продуктивності та витрати електроенергії і палива на зрошенні сільськогосподарських культур // І.М Демчак, О.О.Митченок, М.Ф. Кисляченко, А.Є. Величко та ін. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2015. – 176 с.

 21. Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на обробіток ґрунту. І. М. Демчак, В. О. Завалевська, В. С. Пивовар, М. Ф. Кисляченко та ін.– К.: НДІ "Украгропромпродуктивність" , 2014. – 672 с.

 22. Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на сівбі, садінні та догляді за посівами. І.М. Демчак, В.О. Завалевська, В.С. Пивовар, М.Ф. Кисляченко та ін. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність" , 2014. – 184 с.

 23. Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на збиранні сільськогосподарських культур. І.М. Демчак, В.О. Завалевська, В.С. Пивовар, М.Ф. Кисляченко та ін. – К. НДІ "Украгропромпродуктивність" , 2014. – 272 с.

 24. Світовий та український ринки основних видів зернової продукції. І. М. Демчак, В. О. Завалевська, Т. М. Хоменко, Т.Д. Іщенко, М.Ф. Кисляченко та ін. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність" , 2014. – 135 с.

 25. Світовий та український ринки основних видів зернової продукції. І.М. Демчак, В.О. Завалевська, Т.М. Хоменко, Т.Д. Іщенко, М.Ф. Кисляченко та ін. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність" , 2014.- 206 с.

 26. Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на вантажно-розвантажувальні роботи. І. М. Демчак, В.О. Завалевська, М.Ф. Кисляченко, В. А. Витоптова та ін., 2013 – 328 с.

 27. Методика формування витрат трудових і матеріальних ресурсів та нормативи витрат на виробництво технічних культур / І.М. Демчак, М.Ф. Кисляченко, І.В. Лобастов та ін. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2012. – 526 с.

 28. Методичні положення та норми виробітку на ручні роботи в рослинництві / І.М.Демчак, М.Ф.Кисляченко, І.В. Лобастов та ін. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2011. – 672 с.

 29. Нормативи повної енергомісткості ресурсів для вирощування основних с.-г. культур / І.М. Демчак, А.О. Полешук, М.Ф. Кисляченко та ін. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2011. – 160 с.

 30. Нормативи витрат живої та уречевленої праці на виробництво зернових культур / В.В. Вітвіцький, П.М. Музика, М.Ф. Кисляченко, І.В. Лобастов. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2010. – 352 c.

 31. Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на обробіток ґрунту / В.С. Пивовар, Є.М. Нуждін, М.Ф. Кисляченко та ін. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2010. – 584 с.

 32. Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на сівбі, садінні та догляді за посівами / В.С. Пивовар, Л.В. Кукса, М.Ф. Кисляченко та ін. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2010. – 192 с.

 33. Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на збиранні сільськогосподарських культур / В.С. Пивовар, Л.В. Кукса, М.Ф. Кисляченко та ін. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2010. – 264 с.

 34. Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на внесенні добрив, хімічний захист сільськогосподарських культур / В.В. Вітвіцький, М.Ф. Кисляченко, І.В. Лобастов та ін. – К.; НДІ "Украгропромпродуктивність", 2009. – 388 с.

 35. Норми продуктивності та витрати електроенергії і палива на зрошенні сільськогосподарських культур / В.В. Вітвіцький, М.Ф. Кисляченко, А.Є. Величко та ін. – К.; НДІ "Украгропромпродуктивність", 2009. – 282 с.

 36. Норми продуктивності та витрати палива на вантажно-розвантажувальні роботи / В.В. Вітвіцький, М.Ф. Кисляченко, А.Є. Величко та ін. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2008. – 453 с.

 37. Методологія формування нормативних систем живої та уречевленої праці в рослинництві / В.В. Вітвіцький, М.А. Босий, М.Ф. Кисляченко та ін. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2008. – 244 с. (Б-ка спеціаліста АПК "Економічні нормативи").

 38. Типові норми продуктивності та витрати палива на тракторно-транспортних роботах / В.В. Вітвіцький, Ю.Я. Лузан, Л.І. Кучеренко та ін. – К.: НДІ ”Украгропромпродуктивність”, 2007. – 605 с.

 39. Норми продуктивності машин, витрати палива на механізовані та ручні роботи в хмелярстві / В.В. Вітвіцький, А.А. Нечипорук, М.Ф.Кисляченко та ін. – К.: НДІ ”Украгропромпродуктивність”, 2007. – 143 с.

 40. Норми продуктивності та витрати електроенергії і палива на обробці продукції рослинництва / В.В.Вітвіцький, М.Ф.Кисляченко, М.А. Максимчук та ін. – К.: НДІ ”Украгропромпродуктивність”, 2007. – 278 с.

 41. Типові норми продуктивності машин і витрат палива на передпосівному обробітку ґрунту / В.В. Вітвіцький, І.В. Лобастов, М.Ф. Кисляченко та ін. – К.: НДІ ”Украгропромпродуктивність”, 2005. – 672 с.

 42. Типові норми продуктивності і витрат палива на сівбі, садінні та догляді за посівами / В.В. Вітвіцький, І.М. Демчак, В.С. Пивовар та ін. – К.: НДІ ”Украгропромпродуктивність”, 2005. – 544 с.

 43. Типові норми продуктивності машин і витрати палива на збиранні сільськогосподарських культур / В.В. Вітвіцький, І.М. Демчак, В.С. Пивовар та ін. – К.: НДІ ”Украгропромпродуктивність”, 2005. – 544 с.

 44. Типові норми продуктивності на кінно-ручних роботах у рослинництві / В.В. Вітвіцький, М.Ф. Кисляченко, Н.М. Семененко та ін. – К.: НДІ ”Украгропромпродуктивність”, 2005. – 736 с.


Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання