тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440870
Карта сайта    Загрузки

Продуктивність агропромислового виробництва
Науково-практичний збірник "Продуктивність агропромислового виробництва"

Моніторинг роздрібних цін на продуктових ринках
Моніторинг роздрібних цін на продуктових ринках

Моніторинг стану галузі тваринництва
Моніторинг стану галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції в цифрах, графіках, діаграмах

Матеріали досліджень використання земельних ресурсів
Матеріали досліджень використання земельних ресурсів і наявності поголів’я тварин та птиці на сільськогосподарських підприємствах, які мають понад 3000 га сільськогосподарських угідь

Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"
Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"

Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України
Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України

Увага: Реалізація нормативних видань здійснюється через зональні та регіональні Центри продуктивності.
Про наявність необхідної для замовлення кількості примірників видань нормативної літератури обов'язково потрібно дізнаватися попередньо за контактами в регіональних Центрах продуктивності і лише при відсутності необхідної літератури в Центрі Вашого регіону звертатися в Інститут за тел. 044-2440826.

Список видань з рослинництва

 1. Книга 1. Механізовані польові роботи. Норми виробітку та витрати палива на внесення добрив, хімічний захист сільськогосподарських культур та методика їх розрахунку. – К.: ТОВ "Комплекс Віта", 1995. – 449 с

 2. Книга 2. Механізовані польові роботи. Норми виробітку та витрати палива на основний обробіток ґрунту та методика їх розрахунку. – К.:ТОВ "Комплекс Віта", 1995. – 280 с.

 3. Книга 3. Механізовані польові роботи. Методика розрахунку, норми виробітку та витрати палива на сівбі, садінні, догляді за сільськогосподарськими культурами. – К.: ТОВ "Комплекс Віта", 1995. – 494 с.

 4. Книга 4. Механізовані польові роботи. Методика розрахунку і норми виробітку та витрати палива на збирання сільськогосподарських культур і стаціонарні роботи. – К.: ТОВ "Комплекс Віта", 1995. – 668 с.

 5. Книга 5 (ч. I). Тракторно-транспортні роботи. Методика розрахунку та норми виробітку і витрати палива. – К.: ТОВ "Комплекс Віта", 1995. – 486 с.

 6. Книга 5 (ч. II). Вантажно-розвантажувальні роботи. Методика розрахунку на типові норми виробітку, часу на витрат палива на вантажно-розвантажувальні роботи. – К.: ТОВ "Юмана", 1998. – 351 с. 

 7. Книга 6. Кінно-ручні роботи в рослинництві. Типові норми виробітку та методика розрахунку. – К.: ТОВ “Комплекс Віта”, 1996. – 596 с. 

 8. Методика розробки та норми виробітку і витрати палива на внесення добрив, хімічний захист сільськогосподарських культур (Нова техніка). – К.: Центр "Агропромпраця", 2001. – 176 с.

 9. Нормування праці та витрати палива на механізованих польових роботах. – К.: ТОВ "Комплекс Віта", 1998. – 195 с.

 10. Паспортизація сільськогосподарських угідь. – К.: Центр "Агропромпраця", 1999. – 40 с.

 11. Паспортизація багаторічних насаджень. – К.: Центр "Агропромпраця", 1999. – 42 с.

 12. Паспортизація маршрутів перевезення загальногосподарських вантажів. – К.: Центр "Агропромпраця", 1999. – 32 с.

 13. Нормування кінно-ручних робіт. – К., 2000. – 94 с.

 14. Нормування праці та витрат палива на тракторно-транспортних і навантажувальних роботах. – К., 2002. – 96 с.

 15. Випуск 1. Методика розробки та норми виробітку і витрати палива на нову сільськогосподарську техніку. Сівба та садіння зернових і технічних культур. – К., 1998. – 94 с.

 16. Випуск 2. Методика розробки та норми виробітку і витрати палива на нову сільськогосподарську техніку. Збирання сільськогосподарських культур. – К., 1998. – 56 с.

 17. Випуск 3. Методика розробки та норми виробітку і витрати палива на нову сільськогосподарську техніку. Основний обробіток ґрунту. – К., 1998. – 50 с.

 18. Випуск 4. Методика розробки та норми виробітку і витрати палива на нову сільськогосподарську техніку. Внесення мінеральних добрив. – К., 1998. – 48 с.

 19. Випуск 5. Методика розробки та норми виробітку і витрати палива на нову сільськогосподарську техніку. Збирання кормових, зернових та технічних культур. – К., 1998. – 56 с.

 20. Випуск 6. Методика розробки та норми виробітку і витрати палива на транспортування сільськогосподарських вантажів автотранспортом. – К., 1999. – 90 с.

 21. Випуск 7. Методика розробки та норми виробітку на ручні роботи в рослинництві. – К., 1999. – 93.

 22. Випуск 8. Методика розробки та норми виробітку і витрати палива на нову сільськогосподарську техніку. Сівба зернових культур, основний і передпосівний обробіток ґрунту. – К., 1999. – 62 с.

 23. Випуск 9. Методика розробки та норми виробітку і витрати палива на нову сільськогосподарську техніку. Збирання кормових, зернових та технічних культур. – К., 1999. – 120 с.

 24. Моделювання тягових характеристик тракторів - К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2003. – 148 с.

 25. Моделювання нормативів витрат палива тракторами сільсько­гос­по­дарського призначення - К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2003. – 48 с.

 26. Укрупнені нормативи часу та розцінки на роботи, виконувані державною службою з карантину рослин України. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2004. – 100 с.

 27. Методика розробки та нормативи для визначення чисельності державної служби з карантину рослин України. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2004. – 188 с.

 28. Типові норми продуктивності машин і витрат палива на передпосівному обробітку грунту. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2005. – 672 с.

 29. Типові норми продуктивності і витрат палива на сівбі, садінні та догляді за посівами. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2005. – 544 с.

 30. Типові норми продуктивності машин і витрати палива на збиранні сільськогосподарських культур. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2005. – 544 с.

 31. Типові норми продуктивності на кінно-ручних роботах у рослинництві. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2005. – 736 с.

 32. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 107 с.

 33. Методичні рекомендації з мікронормування праці в сільському господарстві. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 76 с.

 34. Методичні рекомендації з розроблення економічних нормативів на первинній обробці продукції рослинництва. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 74 с.

 35. Методика визначення витрат на виробництво продукції овочівництва у закритому грунті. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 111 с.

 36. Наукове обгрунтування повної енергоємності робіт при вирощуванні сільськогосподарських культур. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 50 с.

 37. Основи нормування праці на меліорованих землях. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 126 с.

 38. Методика розробки та норми продуктивності машин і витрати палива на сівбу зернових, зернобобових, технічних культур та догляд за їх посівами (Випуск 5). – К.: НДІ ”Украгропромпродуктивність”, 2006. – 62 с.

 39. Методика моделювання техніко-експлуатаційних показників машинно-тракторних агрегатів. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 112 с.

 40. Методика розробки та тимчасові норми продуктивності і витрати палива на нову сільськогосподарську техніку. Збирання кормових , зернових та технічних культур. (Випуск 9). – К.: НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2007. – 88 с.

 41. Методика розробки та тимчасові норми продуктивності і витрати палива на нову сільськогосподарську техніку. Сівба зернових, зернобобових, технічних культур та догляд за посівами. (Випуск 8). – К.: НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2007. – 128 с.

 42. Методика розробки та тимчасові норми продуктивності і витрати палива на нову сільськогосподарську техніку. Основний і передпосівний обробіток ґрунту. (Випуск 7.) – К.: НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2007. – 200 с.

 43. Норми продуктивності машин, витрати палива на механізовані та ручні роботи в хмелярстві. – К.: НДІ ”Украгропромпродуктивність”, 2007. – 143 с.

 44. Методика визначення оптимальних витрат живої та уречевленої праці на післязбиральній обробці продукції рослинництва. - К.: НДІ "Украгропром­продук­тивність", 2007. – 45 с

 45. Методичні рекомендації з паспортизації умов виробництва в спорудах закритого грунту  –  К.: НДІ "Украгропром­продук­тивність", 2007. – 36 с.

 46. Типові норми продуктивності та витрати палива на тракторно-транспортних роботах. – К.:НДІ "Украгропромпродук­тив­ність", 2007. – 666 с.

 47. Норми продуктивності та витрати електроенергії і палива на обробці продукції рослинництва – К.: НДІ „Украгропромпродуктивність”, 2007. - 288 с.

 48. Норми продуктивності та витрати палива на вантажно-роз­ван­тажувальні роботи. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2008. – 453 с.

 49. Методика розробки та тимчасові норми продуктивності і витрати палива на нову сільськогосподарську техніку. Збирання кормових, зернових та технічних культур. (Випуск 12). – К.: НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2008. – 80 с. 

 50. Методика розробки та тимчасові норми продуктивності і витрати палива на нову сільськогосподарську техніку. Сівба зернових, зернобобових, технічних культур та догляд за посівами. (Випуск 11). – К.: НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2008. – 96 с.

 51. Методика розробки та тимчасові норми продуктивності і витрати палива на нову сільськогосподарську техніку. Основний і передпосівний обробіток ґрунту. (Випуск 10). – К.: НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2008. – 144 с.

 52. Методичні положення та нормативи повної енергомісткості ресурсів для вирощування основних сільськогосподарських культур. – К.; НДІ "Украгро­­­пром.­­про­дуктивність", 2009. – 134 с.

 53. Норми продуктивності та витрати електроенергії і палива на зрошенні сільськогосподарських культур. – К.; НДІ "Украгропромпродуктивність", 2009. – 282 с.

 54. Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на внесенні добрив, хімічний захисті сільськогосподарських культур – К.; НДІ "Украгро­пром.­­про­дуктивність", 2009. - 388 с.

 55. Методологія формування нормативних систем живої та уречевленої праці в рослинництві. - К.; НДІ "Украгропромпродуктивність", 2009. - 244 с.

 56. Основи методології і методики імітаційного моделювання роботи польових агрегатів для обґрунтування їх ефективного використання. / Борисенко В. О., Босий М. А. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2010. – 87 c.

 57. Нормативи витрат живої та уречевленої праці на виробництво зернових культур /В.В.Вітвіцький, П.М.Музика, М.Ф. Кисляченко, І.В. Лобастов, – К.: НДІ Украгропром¬продук¬тивність", 2010. – 352 c.

 58. Методичні положення та норми продуктивності витрати палива на обробіток ґрунту/ В.С. Пивовар,  Є.М. Нуждін, М.Ф. Кисляченко та ін. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2010. – 584 с.

 59. Методичні  положення та  норми  продуктивності  і  витрати палива на сівбі, садінні  та  догляді за посівами /В.С. Пивовар, Л.В. Кукса,  М.Ф. Кисляченко та ін. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2010. – 192 с.

 60. Методичні  положення та  норми  продуктивності  і  витрати палива на збиранні сільськогосподарських культур /В.С. Пивовар, Л.В. Кукса, М.Ф. Кисляченко та ін. –  К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2010. – 264 с.

 61. Методика паспортизації умов виробництва продукції рослинництва на підприємствах АПК, у фермерських та особистих селянських господарствах. /І.М.Демчак. М.Ф.Кисляченко, І.В.Лобастов, І.В.Петрикін, – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2011. – 97 c.

 62. Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Пивовар В.С. Методика розробки норм добової продуктивності основних сільськогосподарських машин та агрегатів. – К.: НДІ Украгропромпродуктивність", 2011. – 126 c.

 63. Нормування нормативних систем витрат трудових і матеріальних ресурсів у рослинництві (методологія, методики) І.М. Демчак. П.М.Музика, М.Ф. Кисляченко, І.В. Лобастов, – К.: НДІ Украгропромпродуктивність", 2011. – 184 c.

 64. Методичні положення та норми виробітку на ручних роботах у рослинництві //І.М. Демчак, М.Ф. Кисляченко, І.В. Лобастов та ін. – К.; НДІ  «Украгропромпродуктивність», 2011. – 672 с.

 65. Нормативи повної енергомісткості ресурсів для вирощування основних сільськогосподарських культур //І.М. Демчак, А.О. Полешук, М.Ф. Кисляченко та ін. - К.; НДІ «Украгропромпродуктивність», 2011. – 160 с.


Анонси
У IV кварталі 2013 заплановано до друку науково практичне видання "Методичні положення і норми продуктивності на виробництво пива, солоду, мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв".
Полезные ссылки