тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

Продуктивність агропромислового виробництва
Науково-практичний збірник "Продуктивність агропромислового виробництва"

Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках
Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках

Тенденції розвитку галузі тваринництва
Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції

Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК
Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК

Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік
Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік.

Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році
Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році

Матеріали досліджень використання земельних ресурсів
Матеріали досліджень використання земельних ресурсів і наявності поголів’я тварин та птиці на сільськогосподарських підприємствах, які мають понад 3000 га сільськогосподарських угідь

Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"
Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"

Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України
Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України

Увага: Реалізація нормативних видань здійснюється через зональні та регіональні Центри продуктивності.
Про наявність необхідної для замовлення кількості примірників видань нормативної літератури обов'язково потрібно дізнаватися попередньо за контактами в регіональних Центрах продуктивності і лише при відсутності необхідної літератури в Центрі Вашого регіону звертатися в Інститут за тел. 044-2440826.

НАУКОВІ РОЗРОБКИ В ОБСЛУГОВУЮЧИХ ГАЛУЗЯХ


Науково-методичні розробки та науково-практичні видання нормативних матеріалів


 1. Методичні положення з оптимізації витрат трудових та матеріальних ресурсів для визначення нормативної собівартості робіт (послуг) з ремонту та технічного обслуговування будівельних машин і механізмів на обслуговуючих підприємствах різних форм власності / [І. М. Демчак, О. О. Митченок, В. Ф. Іваненко та ін.]. – К. : НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2016. – 102 с.

 2. Методика розробки норм витрат паливно-мастильних матеріалів для будівельної техніки / [ Демчак І. М., Іщенко Т.Д., Коркішко О.Г. та ін.] – К. : „Украгропромпродуктивність”, 2015. – 54 с.

 3. Методика формування витрат трудових та матеріальних ресурсів на технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки / І. М. Демчак,, Т. Д. Іщенко, О. Г. Коркішко та ін.. – К.: НДІ"Украгропромпродуктивність", 2014. – 64 с.

 4. Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної і посівної техніки /І. М. Демчак, В. О. Завалевська А. Є. Величко та ін.– К.: НДІ"Украгропромпродуктивність", 2013. – 637 с.

 5. Методика оцінки стану оптимізованих нормативних систем продуктивності на підприємствах обслуговуючих галузей / І. М. Демчак, А. Є. Величко, Ю. Д. Усик та ін. – К.: НДІ"Украгропромпродуктивність",, 2012. – 107 с.

 6. Методичні положення та норми часу на технічне налагоджування сільськогосподарської техніки / І. М.Демчак, В. С. Пивовар, Є. М. Нуждін.– К.: НДІ"Украгропромпродуктивність",2012. – 360 с.

 7. Методика проведення паспортизації умов виробництва ремонтних майстерень / І. М. Демчак, А. Є. Величко, Ю. Д. Усик, О. Г. Коркішко, В. Ф. Іваненко, та ін.– К.: НДІ"Украгропромпродуктивність", 2012. – 47 с.

 8. Методика розробки та типові норми часу на технічне обслуговування автомобілів / І. М. Демчак, Ю. Д. Усик, В. В. Сушко, М. М. Шумило, О. Г. Коркішко, В. В. Вітвіцький та ін.– К.: НДІ"Украгропромпродуктивність", 2011. – 192 с.

 9. Методика розробки та типові норми часу на ремонт машин і устаткування тваринницьких ферм та кормовиробництва / Ю. Д. Усик, М. І. Гордійчук, М. М. Шумило, О. Г. Коркішко та ін. .– К.: НДІ"Украгропромпродуктивність", 2011. – 295 с.

 10. Методичні рекомендації з визначенням потреби у запасних частинах на ремонт тракторів М. М. Шумило, А. К. Рибальченко, А.М. Картакай 2011.– К.: НДІ"Украгропромпродуктивність", – 56 с.

 11. Методика розробки та типові норми часу на технічне обслуговування автомобілів. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2011. – 192 с.

 12. Методика розробки та типові норми часу на ремонт шасі тракторів. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2009. – 93 с.

 13. Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування вантажно-розвантажувальних засобів та тракторних причепів. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2009. – 189 с.

 14. Методика розробки та типові норми часу на ремонт дизельних двигунів. – К.:НДІ "Украгропромпродуктивність", 2008. – 412 с.

 15. Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування машин для вирощування та збирання технічних і овочевих культур. К:НДІ "Украгропромпродуктивність", 2008. – 336 с.

 16. Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування кормозбиральних та зерноочисних машин. – К: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2008. – 352 с.

 17. Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування зерно- та кукурудзозбиральних комбайнів. – К. НДІ "Украгропромпродуктивність", 2007. – 649 с.

 18. Технологічне налагодження сільськогосподарської техніки: методика розрахунку і норми часу. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 320 с.

 19. Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування машин для захисту рослин, внесення добрив, садівництва та виноградарства. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 354 с.

 20. Методика розробки та типові норми часу на розбирально-складальні роботи при ремонті машин для зрошення. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 289 с.

 21. Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 685 с.

 22. Організаційно-економічні умови формування паспорта ремонтних майстерень загального призначення. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 81 с.

 23. Науково-організаційні основи формування підсистем нормативів часу на ремонт та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.

 24. Основи нормування експлуатаційних витрат на устаткування по ремонту техніки. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 86 с.

 25. Методика моделювання техніко-експлуатаційних показників машинно-тракторних агрегатів. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 112 с.

 26. Методичні рекомендації з організації нормування праці на підприємствах технічного сервісу АПК. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2005. – 64 с.

 27. Методика розробки та типові норми часу на технічне обслуговування тракторів – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2005. – 219 с.

 28. Методика розробки ремонтно-технологічних карт сільськогосподарської техніки нормативним методом. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2003. – 62 с.

 29. Моделювання нормативів витрат палива тракторами сільськогосподарського призначення. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2003. – 48 с.

 30. Норми продуктивності та витрат палива на перевезення вантажів автомобільним транспортом в агропромисловому комплексі. – К.: “Агропромпродуктивність”, 2002. – 208 с.

 31. Книга 20. Методика розробки та типові норми часу на ремонт автомобілів. – К.: Центр "Агропромпраця", 2001. – 350 с.

 32. Книга 28. Загальноремонтні роботи. Нормативи часу на розбиральні, складальні та ремонтні роботи. – К.: ТОВ "Комплекс Віта", 1997. – 282 с.

 33. Методика розрахунку та типові норми (Дизельні двигуни). – К.: ТОВ "Комплекс Віта", 1998. – 543 с.

 34. Книга 16 (ч.7). Ремонт сільськогосподарської техніки в рослинництві. Методика розрахунку та типові норми (Машини для заготівлі, вентилювання сіна, соломи, збирання трав, силосних культур та післязбиральної обробки зерна зернових і кукурудзи). – К.: ТОВ "Комплекс Віта", 1997. – 671 с.

 35. Книга 16 (ч. 6). Ремонт сільськогосподарської техніки в рослинництві. Методика розрахунку та типові норми (Трактори). – К.: ТОВ "Комплекс Віта", 1998. – 591 с.

 36. Книга 16 (ч. 5). Ремонт сільськогосподарської техніки в рослинництві. Методика розрахунку та типові норми (Трактори). – К.: ТОВ "Комплекс Віта", 1999. – 511 с.

 37. Книга 16 (ч. 2). Ремонт сільськогосподарської техніки в рослинництві. Методика розрахунку та типові норми (Машини для міжрядного обробітку, вирощування та збирання картоплі, цукрових буряків, кукурудзи, овочів, льону, хмелю). – К.: ТОВ "Комплекс Віта", 1997. – 701 с.

 38. Книга 16 (ч. 1). Ремонт сільськогосподарської техніки в рослинництві. Типові норми та методика розрахунку (Ґрунтообробні, посівні та садильні машини та інша сільськогосподарська техніка). – К.: ТОВ "Комплекс Віта", 1994. – 480 с.


Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання