тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

Продуктивність агропромислового виробництва
Науково-практичний збірник "Продуктивність агропромислового виробництва"

Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках
Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках

Тенденції розвитку  галузі тваринництва
Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції

Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК
Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК

Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік
Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік.

Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році
Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК

Матеріали досліджень використання земельних ресурсів
Матеріали досліджень використання земельних ресурсів і наявності поголів’я тварин та птиці на сільськогосподарських підприємствах, які мають понад 3000 га сільськогосподарських угідь

ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА ТА РИНКІВ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

За дорученням Міністерства аграрної політики та продовольства України НДІ ,,Украгропромпродуктивність” проводить щомісячний моніторинг стану галузі тваринництва та ринків м’ясо-молочної продукції.

Науково-аналітичне видання “Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції України” містить дані про виробництво та реалізацію основних видів продукції тваринництва, поголів’я худоби і птиці, цінову ситуацію на ринку продукції тваринництва, виробництво м’ясо-молочної продукції, її експорт та імпорт у динаміці за кілька років.

Дані наведено по Україні у розрізі регіонів та за категоріями господарств. Представлено результати аналітичних досліджень показників, що характеризують стан розвитку галузі тваринництва.

Джерелом інформації є дані Державної служби статистики України.

Запропонований матеріал має практичну цінність, оскільки надається оперативно, з висвітленням комплексної інформації, що ґрунтується на достовірності даних та об’єктивності оцінки ринку продукції тваринництва.

Наведені матеріали можуть бути використані у науковій, педагогічній і практичній роботі для аналізу стану виробництва продукції тваринництва та її переробки, цінової ситуації, прогнозування та визначення напрямів ефективного розвитку галузі тваринництва на господарському, районному, регіональному і державному рівнях.


“Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції України” Ознайомитись з виданням

АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ У ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

За дорученням Міністерства аграрної політики та продовольства України НДІ ,,Украгропромпродуктивність” проводить дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств

Науково-аналітичний збірник містить дані про стан тваринницької галузі в особистих селянських господарствах, а саме: поголів’я сільськогосподарських тварин і птиці, групування сільських домогосподарств за кількістю основних видів (велика рогата худоба, корови, свині) сільськогосподарських тварин, а також обсяги реалізації основних видів тваринницької продукції та рівень цін на них залежно від каналів збуту. Статистичний матеріал представлений за ряд років як по Україні, так і по областях. Виконано короткий аналіз наведених показників, що характеризують стан розвитку галузі тваринництва в особистих селянських господарствах за досліджуваний період.

За джерело інформації слугували дані Державної служби статистики України. Запропонований авторами матеріал має науково-практичну цінність, оскільки надається оперативно, з висвітленням комплексної інформації, що ґрунтується на достовірності даних та об'єктивності оцінки ринку продукції тваринництва.

Розрахований на спеціалістів Мінагрополітики, Мінекономіки, центральних і регіональних статистичних органів, працівників обласних і районних держадміністрацій, науковців, студентів та власників особистих селянських господарств.


“Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств” Ознайомитись з виданням

Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання