тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

Продуктивність агропромислового виробництва
Науково-практичний збірник "Продуктивність агропромислового виробництва"

Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках
Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках

Тенденції розвитку  галузі тваринництва
Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції

Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК
Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК

Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік
Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік.

Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році
Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році

Матеріали досліджень використання земельних ресурсів
Матеріали досліджень використання земельних ресурсів і наявності поголів’я тварин та птиці на сільськогосподарських підприємствах, які мають понад 3000 га сільськогосподарських угідь

Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"
Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"

Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України
Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України

ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА ТА РИНКІВ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ ЗА 2015 РІК

За дорученням Міністерства аграрної політики та продовольства України НДІ ,,Украгропромпродуктивність” проводить щомісячний моніторинг стану галузі тваринництва та ринків м’ясо-молочної продукції.

Науково-аналітичне видання “Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції України” містить дані про виробництво та реалізацію основних видів продукції тваринництва, поголів’я худоби і птиці, цінову ситуацію на ринку продукції тваринництва, виробництво м’ясо-молочної продукції, її експорт та імпорт у динаміці за кілька років.

Дані наведено по Україні у розрізі регіонів та за категоріями господарств (за 12 місяців 2014 − 2015 рр.). Представлено результати аналітичних досліджень показників, що характеризують стан розвитку галузі тваринництва.

Джерелом інформації є дані Державної служби статистики України.

Запропонований матеріал має практичну цінність, оскільки надається оперативно, з висвітленням комплексної інформації, що ґрунтується на достовірності даних та об’єктивності оцінки ринку продукції тваринництва.

Наведені матеріали можуть бути використані у науковій, педагогічній і практичній роботі для аналізу стану виробництва продукції тваринництва та її переробки, цінової ситуації, прогнозування та визначення напрямів ефективного розвитку галузі тваринництва на господарському, районному, регіональному і державному рівнях.

Заявку на отримання моніторингу стану галузі тваринництва та ринків м’ясо-молочної продукції слід направляти науково-організаційному відділу НДІ “Украгропромпродуктивність” за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 2, або електронною поштою: uapp_god@ukr.net.


“Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції України” Ознайомитись з виданням

АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ У ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЗА 2015 РІК

За дорученням Міністерства аграрної політики та продовольства України НДІ ,,Украгропромпродуктивність” проводить дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств

Науково-аналітичний збірник містить дані про стан тваринницької галузі в особистих селянських господарствах, а саме: поголів’я сільськогосподарських тварин і птиці, групування сільських домогосподарств за кількістю основних видів (велика рогата худоба, корови, свині) сільськогосподарських тварин, а також обсяги реалізації основних видів тваринницької продукції та рівень цін на них залежно від каналів збуту. Статистичний матеріал представлений за ряд років як по Україні, так і по областях. Виконано короткий аналіз наведених показників, що характеризують стан розвитку галузі тваринництва в особистих селянських господарствах за досліджуваний період.

За джерело інформації слугували дані Державної служби статистики України. Запропонований авторами матеріал має науково-практичну цінність, оскільки надається оперативно, з висвітленням комплексної інформації, що ґрунтується на достовірності даних та об'єктивності оцінки ринку продукції тваринництва.

Розрахований на спеціалістів Мінагрополітики, Мінекономіки, центральних і регіональних статистичних органів, працівників обласних і районних держадміністрацій, науковців, студентів та власників особистих селянських господарств.

Заявку на отримання Аналітичних досліджень показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік слід направляти науково-організаційному відділу НДІ “Украгропромпродуктивність” за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 2, або електронною поштою: uapp_god@ukr.net.


“Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік ” Ознайомитись з виданням

Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання