тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Науково-аналітичний збірник містить дані про стан функціонування фермерських господарств України, а саме: наявність ресурсного потенціалу, ефективність виробництва та рівень державної підтримки. Статистичний матеріал представлений за ряд років як по Україні, так і по областях. Виконано короткий аналіз наведених показників, що характеризують стан функціонування фермерських господарств за досліджуваний період.

Розрахований на спеціалістів Мінагрополітики, Мінекономіки, центральних і регіональних статистичних органів, працівників обласних і районних держадміністрацій, науковців, студентів та керівників фермерських господарств.

Завантажити: Tendenci_fermer_gosp_2016.pdf


Зовнішня торгівля України товарами АПК з країнами ЄС

Науково-аналітичне дослідження зовнішньої торгівлі України товарами АПК з країнами ЄС містить інформацію про обсяги та динаміку експорту – імпорту продукції АПК, аналіз його географічної структури, а також динаміку зовнішньоторговельного сальдо.

Розраховано на менеджерів сфери зовнішньоекономічної діяльності, керівників та фахівців виробничих структур аграрного сектора економіки, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів і студентів.

Завантажити: УКРАЇНА-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК


Рекомендації
з оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств
на збиранні зернових культур урожаю 2018 року

Підготовка та проведення жнив має супроводжуватися розробкою організаційних заходів, які б включали питання ефективної організації праці та формування мотиваційного механізму якісних і кількісних показників роботи. Зокрема, збирання зернових у стислі строки при мінімальних втратах продукції потребує чіткої організації роботи всіх складових, задіяних у цьому складному технологічному процесі. Кожен працівник, зайнятий на збиранні зернових культур заздалегідь повинен бути ознайомлений з виробничим (сезонним) завданням, умовами праці і відпочинку, графіком роботи, умовами та розмірами матеріального стимулювання.

Розробка таких заходів особливо актуальна в сучасних умовах господарювання, коли на значній частині підприємств не вистачає необхідних технічних засобів та кваліфікованих кадрів, зокрема механізаторів.

В рекомендаціях з оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств на збиранні зернових культур урожаю 2018 року викладено основні з сучасних методичних підходів до розробки ефективних форм і систем оплати праці, системно викладено порядок організації праці на жнивах, встановлення відрядних розцінок та формування ефективної структури оплати праці.

Для керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств усіх організаційно-правових форм власності і господарювання, органів управління АПК та виборних органів профспілки, викладачів, аспірантів та студентів аграрних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.


Завантажити: Методичні рекомендації з оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств на збиранні зернових культур урожаю 2018 року


Кваліфікаційна характеристика
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»
відповідних категорій (А1, А2, В1, В2, В3, С, D1, E1, E2, G1, G2, H)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 р. № 881 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. № 217 та від 25 листопада 2009 року № 1259» НДІ «Украгропромпродуктивність» розроблено кваліфікаційну характеристику «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» відповідних категорій (А1, А2, В1, В2, В3, С, D1, E1, E2, G1, G2, H).

Зазначена кваліфікаційна характеристика пройшла науково-методичну експертизу у Центрі продуктивності Міністерства соціальної політики України, виробничу апробацію в умовах сільськогосподарських підприємств різних форм власності.

У встановленому порядку погоджена в Державній інспекції по нагляду за технічним станом машин Мінагропролітики України, Державному агентстві водних ресурсів України та в Міністерстві соціальної політики України.

Кваліфікаційна характеристика тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва відповідних категорій затверджена в Міністерстві аграрної політики та продовольства України і є нормативно-методичним документом для підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів цієї професії, розробки навчальних планів та програм, атестації робітничих кадрів, соціального захисту та пенсійного забезпечення трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва.

Без права перевидання.

Відтворення або використання матеріалу, що міститься в даному інформаційному продукті для перепродажу, інших комерційних цілей або угод (договорів) на розробку науково-дослідних робіт забороняється без отримання попередньої письмової згоди власників авторського права.

Заявку на отримання такої згоди слід направляти науково-організаційному відділу НДІ «Украгропромпродуктивність» за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 2 або електронною поштою main@uapp.kiev.ua.

Відтворення або використання матеріалу, що міститься в інформаційному продукті для освітніх або некомерційних цілей вирішується без отримання попередньої письмової згоди власників авторського права за умови посилання на його повну бібліографічну назву згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Дана кваліфікаційна характеристика буде включена у випуск 2 ДКХП «Сільське господарство та пов’язані з ним послуги» при його перевиданні (орієнтовно 2014-2015 роки).


Завантажити: Qualification-characteristics-of-tractor-driver.docАнонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання