тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

Продуктивність агропромислового виробництва
Науково-практичний збірник "Продуктивність агропромислового виробництва"

Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках
Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках

Тенденції розвитку  галузі тваринництва
Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції

Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК
Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК

Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік
Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік.

Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році
Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році

Матеріали досліджень використання земельних ресурсів
Матеріали досліджень використання земельних ресурсів і наявності поголів’я тварин та птиці на сільськогосподарських підприємствах, які мають понад 3000 га сільськогосподарських угідь

Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"
Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"

Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України
Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПРОДУКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
(НДІ "УКРАГРОПРОМПРОДУКТИВНІСТЬ")

Про систему продуктивності

Система продуктивності, що нині сформувалася в Україні, - результат тривалого розвитку, який мав періоди піднесення і занепаду, швидкого поступу і руйнації. Однак усі ці періоди позначені копіткою працею фахівців, нагромадженням досвіду й глибоких ґрунтовних знань.

1956 року, за рішенням Уряду України, у кожній області було створено зональні нормативно-дослідні пункти, а 1976 – Центральну республіканську сільськогосподарську нормативно-дослідну станцію Міністерства сільського господарства України. Згодом вони перетворились з вузькоспеціалізованих організацій у багатогалузеву мережу регіональних науково-дослідних центрів з праці Мінагрополітики України.

Основні напрями діяльності: створення нормативної бази з праці більш як для 100 галузей і підгалузей АПК, удосконалення соціально-трудових відносин і мотивації праці, тарифікація професій і робіт, експертизи витрат праці та цін на продукцію машинобудування, інформатизація і створення програмного забезпечення для наукових досліджень і виробничого застосування, а також розробка нормативів витрат живої та уречевленої праці за договорами.

1998 року Міністерством агропромислового комплексу України на базі ліквідованої Центральної республіканської сільськогосподарської нормативно-дослідної станції і Державного проектного і впроваджувального центру організації праці створено Науково-дослідний центр нормативів праці (Центр “Агропромпраця”), мережу зональних, регіональних Центрів та Центр нормативів праці на нову техніку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01. 07. 2002 р. № 873 та за наказом Мінагрополітики України від 27. 07. 2002 р. № 212 Центр “Агропромпраця”, зональні й обласні центри реорганізовані в Український науково-дослідний інститут та зональні і регіональні центри продуктивності агропромислового комплексу Мінагрополітики України.

2011 року мережа установ продуктивності агропромислового комплексу в різних організаційних формах відзначила своє 55-річчя.


Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання