тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

17.05.2017

<

Рекомендації
з оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств
на збиранні зернових культур урожаю 2017 року

НДІ «Украгропромпродуктивність» розроблено та видано науково-практичне видання «Методичні рекомендації по оплаті праці робітників сільськогосподарських підприємств на збиранні зернових культур урожаю 2017 року».

В Методичних рекомендаціях висвітлені основні методичні підходи до розроблення форм і систем оплати праці на збиранні зернових культур урожаю 2017 року. В рекомендаціях системно викладено порядок організації праці на жнивах, встановлення відрядних розцінок та формування ефективної структури заробітної плати. Розроблена тарифна сітка для окремих категорій робітників сільськогосподарських підприємств, наведений приклад розрахунку відрядних розцінок та додаткової оплати праці на збиранні урожаю зернових культур, відповідно до змін мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму у 2017 році з врахуванням змін до Галузевої угоди від 1 січня 2017 р. (зареєстровано Міністерством соціальної політики України від 07 лютого 2017 року № 9).

Методичні рекомендації рекомендовано для керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств усіх організаційно-правових форм власності і господарювання, органів управління та виборних органів в галузі агропромислового виробництва, викладачів, аспірантів та студентів аграрних навчальних закладів.

Організаціям, підприємствам та установам зацікавленим в отриманні Методичних рекомендацій по оплаті праці робітників сільськогосподарських підприємств на збиранні зернових культур урожаю 2017 року звертатись до зональних та регіональних НДЦ продуктивності АПК.

Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання